Friday, April 15, 2011

Spring has finally arrived / Jar už definitívne prišla

Violets on newspaper chair / Fialky na novinovej stoličke
        Stolička je oblepená kúskami novín. Použila som tzv. škrobové lepidlo vyrobené z troch lyžíc škrobu uvareného v 0,5l vody.
       The chair is plastered on pieces of newspaper. I used the so-called starch glue made ​​of three tablespoons of starch cooked in 0.5 liters of water.

Thursday, April 14, 2011

Hand made mosaics from painted cherry stones II. / Mozaiky z čerešňových kôstok

        Mosaics are hand made from colorfull cherry stones which are painted with acrylic and aniline colors. Mosaics are varnish with mat polish in spray.
      Mozaiky sú vytorené z farebných čerešňových kôstok, ktoré sú zafarbené akrylovými a anilínovými farbami. Mozaiky sú nalakované matným lakom v spreji.


In front of house / Na priedomí

Wooden love / Drevená láska


Friday, April 8, 2011

Make-up of eyes, Ruby Rose eyeshadows combination / Líčenie očí, kombinácia očných tieňov Ruby Rose


Feel free to mix colors from more than one set of eyeshadows. The result may surprise you. In this case, green and violet to himself exceedingly useful.

Nebojte sa farieb a kombinácie viac ako jedného setu očných tieňov. Výsledok Vás možno prekvapí. V tomto prípade sa zelená a fialová farba k sebe náramne hodí.

Lady / Dáma

Každá žena chce byť krásna,
úloha pre.... jasná.

Múdre ženy sú krásne, lebo vedia, ako sa urobiť krásnymi. 
Wise women are beautiful, because they know how to do beautiful.
Dámy / Ladies


Hand made: Cherry, peach, pits, seeds. Bio-bracelets and lavallieres... / Ručná tvorba: čerešne, broskyne, kôstky, semená. Bio-náramky a prívesky.

Tuesday, April 5, 2011

Glam lips with Rimmel / Skvelé pery s Rimmelom

We need:  Lipgloss Vinyl Gloss, 430 liquid asset
                Lipliner 1000 kisses, 071 cherry kiss
                Conclealer, it does not matter what   

Method: 1. at first make border around the lips by conclealer 
                 najprv  ohranič pery korektorom 
             2. ...the same but make it with lipliner / to isté, len použi ceruzku na pery
             3.  fill margins of the lips with lipliner / vyplň okrajové časti pier ceruzkou
             4.  use lipgloss / použi lesk na pery v tóne ceruzky (alebo opačne) :)      If you aren't satisfied with your lips and dont help any lipstick, any lipglosses, any tricks, try this:
      Ak nie ste spokojné  so svojimi perami a nepomáhajú žiadne rúže, lesky, ani triky, skúste toto:

Friday, April 1, 2011

Hand made jewellery - bio-lavalliere / Ručne vyrobená bižutéria - bio-prívesky


This jewellery is made from halves of peach and apricot pits, next from stones, beads, little shells, seeds and spice. 
Táto bižutéria je vyrobená z rozpolených marhuľových a broskyňových kôstok, do ktorých sú nalepené kamienky, korálky, mušličky, semienka a korenie. 

Graphics created in Photoshop / Grafiky vytvorené vo Photoshop-e.


                     

All graphics are made by Photoshop. If you want something to learn about it,