Friday, April 8, 2011

Make-up of eyes, Ruby Rose eyeshadows combination / Líčenie očí, kombinácia očných tieňov Ruby Rose


Feel free to mix colors from more than one set of eyeshadows. The result may surprise you. In this case, green and violet to himself exceedingly useful.

Nebojte sa farieb a kombinácie viac ako jedného setu očných tieňov. Výsledok Vás možno prekvapí. V tomto prípade sa zelená a fialová farba k sebe náramne hodí.

No comments:

Post a Comment