Tuesday, June 28, 2011

Visit The Venus Project

Tento film ma hlboko oslovil. Snáď sa bude páčiť aj Vám.

http://www.youtube.com/watch?v=BEAPbmhpfZY

Friday, April 15, 2011

Spring has finally arrived / Jar už definitívne prišla

Violets on newspaper chair / Fialky na novinovej stoličke
        Stolička je oblepená kúskami novín. Použila som tzv. škrobové lepidlo vyrobené z troch lyžíc škrobu uvareného v 0,5l vody.
       The chair is plastered on pieces of newspaper. I used the so-called starch glue made ​​of three tablespoons of starch cooked in 0.5 liters of water.

Thursday, April 14, 2011

Hand made mosaics from painted cherry stones II. / Mozaiky z čerešňových kôstok

        Mosaics are hand made from colorfull cherry stones which are painted with acrylic and aniline colors. Mosaics are varnish with mat polish in spray.
      Mozaiky sú vytorené z farebných čerešňových kôstok, ktoré sú zafarbené akrylovými a anilínovými farbami. Mozaiky sú nalakované matným lakom v spreji.


In front of house / Na priedomí

Wooden love / Drevená láska


Friday, April 8, 2011

Make-up of eyes, Ruby Rose eyeshadows combination / Líčenie očí, kombinácia očných tieňov Ruby Rose


Feel free to mix colors from more than one set of eyeshadows. The result may surprise you. In this case, green and violet to himself exceedingly useful.

Nebojte sa farieb a kombinácie viac ako jedného setu očných tieňov. Výsledok Vás možno prekvapí. V tomto prípade sa zelená a fialová farba k sebe náramne hodí.

Lady / Dáma

Každá žena chce byť krásna,
úloha pre.... jasná.

Múdre ženy sú krásne, lebo vedia, ako sa urobiť krásnymi. 
Wise women are beautiful, because they know how to do beautiful.
Dámy / Ladies


Hand made: Cherry, peach, pits, seeds. Bio-bracelets and lavallieres... / Ručná tvorba: čerešne, broskyne, kôstky, semená. Bio-náramky a prívesky.

Tuesday, April 5, 2011

Glam lips with Rimmel / Skvelé pery s Rimmelom

We need:  Lipgloss Vinyl Gloss, 430 liquid asset
                Lipliner 1000 kisses, 071 cherry kiss
                Conclealer, it does not matter what   

Method: 1. at first make border around the lips by conclealer 
                 najprv  ohranič pery korektorom 
             2. ...the same but make it with lipliner / to isté, len použi ceruzku na pery
             3.  fill margins of the lips with lipliner / vyplň okrajové časti pier ceruzkou
             4.  use lipgloss / použi lesk na pery v tóne ceruzky (alebo opačne) :)      If you aren't satisfied with your lips and dont help any lipstick, any lipglosses, any tricks, try this:
      Ak nie ste spokojné  so svojimi perami a nepomáhajú žiadne rúže, lesky, ani triky, skúste toto:

Friday, April 1, 2011

Hand made jewellery - bio-lavalliere / Ručne vyrobená bižutéria - bio-prívesky


This jewellery is made from halves of peach and apricot pits, next from stones, beads, little shells, seeds and spice. 
Táto bižutéria je vyrobená z rozpolených marhuľových a broskyňových kôstok, do ktorých sú nalepené kamienky, korálky, mušličky, semienka a korenie. 

Graphics created in Photoshop / Grafiky vytvorené vo Photoshop-e.


                     

All graphics are made by Photoshop. If you want something to learn about it,


Friday, March 25, 2011

How to reach longer and thicker lashes / Ako dosiahnuť dlhšie a objemnejšie riasy

      Lashes reaching to the sky. / Riasy siahajúce až do neba.
      To express my lashes I use two tried mascaras from Rimmel and edition Volume Flash Max:
      Na zvýraznenie svojich rias používam dve osvedčené riasenky od Rimmel-u z edície Volume Flash Max:

     With both eyeblacks I am satisfied. While first mascara expresses lashes, they are thicker and blacker, by using the second eyeblack lashes are longer, more separated and curved. Moreover, with a round brush it works very well.
     S obidvoma špirálami - Volume Flash Max aj Volume Flash Max the bold curves som spokojná. Kým prvá riasy zvýrazní, sú objemnejšie a černejšie, Volume Flash Max the bold curves riasy krásne vytočí, sú dlhšie, viac oddelené. Navyše, s okrúhlou kefkou sa veľmi dobre pracuje, odporúčam.

       
       Usually I apply only one layer of a spiral - it is more natural, without forming lumps at the ends of lashes, it less wipes. Before applying the first layer of mascara the lashes are powdered or there is applied powder eye shadow because more highlighting.
     Väčšinou nanášam len jednu vrstvu špirály - pôsobí prirodzenejšie, netvoria sa na koncoch rias tzv. mušie nožičky a hrudky, menej sa otiera. Pred nanesením riasy stále najprv prepudrujem, alebo nanesiem práškové očné tiene, riasy potom pôsobia výraznejšie.


    The first picture displays only one layer of mascara, next pictures display two layers of mascara: powder - first layer - eyeshadow - the second layer.
     Na prvom obrázku je nanesená jedna vrstva, na ostatých dve. Pred nanesením druhej vrstvy boli aplikované práškové očné tiene.

    If you are ot satisfied with your lashes and it does not help neither typ of mascara, nor tricks, try following:
    Ak nie ste spokojná so svojimi mihalnicami a nepomáha ani typ maskary, ani triky, skúste nasledujúce:
                                             
    It is a eyeliner aplicated once a day, after 2-4 weeks woul be your lashes longer and thicker.    
    Je to tekutá linka, ktorá sa aplikuje raz denne, po 2 -4 týždňoch by mali byť vaše riasy dlhšie a objemnejšie..

Beat generation / Bítnici: Kenneth Rexroth, Lawrence Ferlinghetti, Charles Bukowski


KENNETH REXROTH
Married Blues
I didn’t want it, you wanted it.
Now you’ve got it you don’t like it.
You can’t get out of it now.
Pork and beans, diapers to wash,
Too poor for the movies, too tired to love.
There’s nothing we can do.
Hot stenographers on the subway.
The grocery boy’s got a big one.
We can’t do anything about it.
You’re only young once.
You’ve got to go when your time comes.
That’s how it is. Nobody can change it.
Guys in big cars whistle.
Freight trains moan in the night.
We can’t get away with it.
That’s the way life is.
Everybody’s in the same fix.
It will never be any different.


Manželské blues
Ja som to nechcel, ty si to chcela.
Teraz to máš a nepáči sa ti to.
Nemôžeš však už z toho vykľučkovať.
Bravčové s fazuľou, špinavé plienky.
Priveľmi chudobní na kino,
priveľmi unavení na lásku.
S tým sa nedá nič robiť.
Nadržané stenografky v podzemnej dráhe.
Chalan z nášho obchodu - ten má riadneho.
S tým nič nespravíme.
Človek je mladý iba raz.
Musí ísť, keď príde jeho čas.
Tak to chodí. Na tom nikto nič nezmení.
Frajeri si pískajú v limuzínach.
Nocou stenajú nákladné vlaky.
Pred týmto neujdeme.
Taký je život.
Všetci sme v rovnakej kaši.
Nikdy to nebude iné.
LAWRENCE FERLINGHETTI


She loved to look at flowers
smell fruit
And the leaves had the look of loving

But halfass drunken sailors
staggered thru her sleep
scattering semen
over the virgin landscape


At a certain age
her heart put about
searching the lost shores


And heard the green birds singing
from the other side of silence


Rada sa pozerala na kvety
ovoniavala ovocie
a v listoch nachádzala podobu lásky


ale v jej snoch sa tackali spití námorníci
a trúsili semeno
po panenskej pôde


v istom veku
jej srdce nabralo opačný kurz
a prestalo prehľadávať stratené pobrežia


A začula ako spievajú zelené vtáky
na druhej strane ticha.


CHARLES BUKOWSKI
My friend Williams
my friend William is a fortunate man:
he lacks the imagination to suffer
he kept his first job
his first wife
can drive a car 50,000 miles
without a brake job

he dances like a swan
and has the prettiest blankest eyes
this side of El Paso

his garden is a paradise
the heels of his shoes are always level
and his handshake is firm

people love him

when my friend William dies
it will hardly be from madness or cancer
he'll walk right past the devil
into heaven

you'll see him at the party tonight
grinning
over his martini
blissful and delightful
as some guy
fucks his wife in the
bathroom

Môj priateľ William
môj priateľ William je šťastný človek:
nemá predstavivosť a preto netrpí

má ešte vždy prvé zamestnanie
prvú ženu

dokáže prejsť autom 80 000 km
a nemusí ani raz meniť brzdové obloženie

tancuje ako labuť
a má tie najkrajšie najprázdnejšie oči
na tejto strane El Pasa

jeho záhrada je rajom
podpätky na topánkach nemá nikdy zošúchané
a keď potriasa ruky je to pevný stisk

ľudia ho milujú

a keď môj priateľ William zomrie
určite to nebude na rakovinu alebo v šialenstve

prejde povedľa diabla
a zamieri si to rovno do neba

uvidíš ho na dnešnom večierku
ako sa zubí
nad svojim martini

blažený a oslňujúci
zatiaľ čo
akýsi chlap v kúpeľni preťahuje
jeho ženu.
[1960/1963]

Thursday, March 24, 2011

Hand made mosaics from painted cherry stones / Ručne vyrobené mozaiky z farebných čerešňových kôstok

      Mosaics are hand made from colorfull cherry stones which are painted with acrylic and aniline colors. Mosaics are varnish with mat polish in spray.
Mozaiky sú vytorené z farebných čerešňových kôstok, ktoré sú zafarbené akrylovými a anilínovými farbami. Mozaiky sú nalakované matným lakom v spreji.Autumn / Jeseň
 

Sea / More
 

Friday, March 18, 2011

Beat genaration / Bítnici: Lawrence Ferlinghetti

for all I know maybe she was happier
than anyone
that lone crone in the shawl
on the orangecrate train
with the little tame bird
in her handkerchief
crooning
to it all the time 
mia mascotta
mia mascotta
and none of the sunday excursionists
with their bottles and their baskets
paying any
attention
and the coach
creaking on through cornfields
so slowly that
butterflies
blew in and out

čo ja viem možnože bola šťastnejšia
než ktokoľvek iný
tá osamelá babka s vlniakom
vo vlaku s bedničkami pomarančov
a skroteným vtáčikom vo vreckovke
na ktorého
po celú tu dobu šepkala
mia mascotta, mia mascotta
a nikto z nedeľných výletnikov
s fľaškami a košíkmi
si ju
nevšímal
a vagón
povrzgával stredom kukuričných polí
tak pomaly, že
motýle
lietali dnu a von

kam cestujú motýle, where are butterflies flying

Made in Photoshop.

Graphic: Dream, meditate, take rest / Grafika: Snívajte, meditujte, oddychujte

Dream, dream, dream! Much and daringly!
Snívajte, snívajte, snívajte! Veľa a odvážne!
meditation, dreaming, snívanie, meditáciaAnd if no so, at any rate this way refreshingly. :)
A ak nie tak, tak aspoň takto osviežujúco.

Make-up of the eyes by eyeshadow from Rimmel / Líčenie očí očnými tieňmi od Rimmelueyeshadow by Rimmel

      Jar prichádza a jemné pastelové líčenie dokonale zapadne do tohto pôvabného obdobia plného sviežosti. Ukážem vám líčenie tyrkysovým odtieňom práškovými tieňmi značky Rimmel. Použila som dve sady odtieňov.


Glam'eyes, 023 Beauty Spells
   
Glam'eyes, 601 Soft Glam 
  Pre lepšie znázornenie sú jednotlivé odtiene očíslované.       Začala som tyrkysovým odtieňom č.1, ktorý som použila na stred horého viečka, po oboch stanách som naniesla odtieň č.2.  Z vonkajšieho kútika k vnútornému som začala v úrovni očnicového oblúkananášať hnedý odtieň č. 3, vytieňovala som ho aj smerom pod oblúk a tí, ktorí majú spadnuté horné viečko, by sa nemali báť zájsť výraznejšie aj nad tento oblúk. Vnútorné 2/3 spodného viečka sú pokryté tyrkysovým odtieňom č. 1, vonkajšia tretina č.3.


                                    painted eye


        Na ďalších obrázkoch je použitá aj špirála Max bold od Rimmel. Čiernym odtieňom č. 4 som zvýraznila očnicový oblúk a úplne krajnú časť viečka, horného i dolného.
Na konci som  od vnútorného kútika k vonkajšiemu smerom nahor som zjemnila farebné prechody č. 5