Friday, March 25, 2011

How to reach longer and thicker lashes / Ako dosiahnuť dlhšie a objemnejšie riasy

      Lashes reaching to the sky. / Riasy siahajúce až do neba.
      To express my lashes I use two tried mascaras from Rimmel and edition Volume Flash Max:
      Na zvýraznenie svojich rias používam dve osvedčené riasenky od Rimmel-u z edície Volume Flash Max:

     With both eyeblacks I am satisfied. While first mascara expresses lashes, they are thicker and blacker, by using the second eyeblack lashes are longer, more separated and curved. Moreover, with a round brush it works very well.
     S obidvoma špirálami - Volume Flash Max aj Volume Flash Max the bold curves som spokojná. Kým prvá riasy zvýrazní, sú objemnejšie a černejšie, Volume Flash Max the bold curves riasy krásne vytočí, sú dlhšie, viac oddelené. Navyše, s okrúhlou kefkou sa veľmi dobre pracuje, odporúčam.

       
       Usually I apply only one layer of a spiral - it is more natural, without forming lumps at the ends of lashes, it less wipes. Before applying the first layer of mascara the lashes are powdered or there is applied powder eye shadow because more highlighting.
     Väčšinou nanášam len jednu vrstvu špirály - pôsobí prirodzenejšie, netvoria sa na koncoch rias tzv. mušie nožičky a hrudky, menej sa otiera. Pred nanesením riasy stále najprv prepudrujem, alebo nanesiem práškové očné tiene, riasy potom pôsobia výraznejšie.


    The first picture displays only one layer of mascara, next pictures display two layers of mascara: powder - first layer - eyeshadow - the second layer.
     Na prvom obrázku je nanesená jedna vrstva, na ostatých dve. Pred nanesením druhej vrstvy boli aplikované práškové očné tiene.

    If you are ot satisfied with your lashes and it does not help neither typ of mascara, nor tricks, try following:
    Ak nie ste spokojná so svojimi mihalnicami a nepomáha ani typ maskary, ani triky, skúste nasledujúce:
                                             
    It is a eyeliner aplicated once a day, after 2-4 weeks woul be your lashes longer and thicker.    
    Je to tekutá linka, ktorá sa aplikuje raz denne, po 2 -4 týždňoch by mali byť vaše riasy dlhšie a objemnejšie..

Beat generation / Bítnici: Kenneth Rexroth, Lawrence Ferlinghetti, Charles Bukowski


KENNETH REXROTH
Married Blues
I didn’t want it, you wanted it.
Now you’ve got it you don’t like it.
You can’t get out of it now.
Pork and beans, diapers to wash,
Too poor for the movies, too tired to love.
There’s nothing we can do.
Hot stenographers on the subway.
The grocery boy’s got a big one.
We can’t do anything about it.
You’re only young once.
You’ve got to go when your time comes.
That’s how it is. Nobody can change it.
Guys in big cars whistle.
Freight trains moan in the night.
We can’t get away with it.
That’s the way life is.
Everybody’s in the same fix.
It will never be any different.


Manželské blues
Ja som to nechcel, ty si to chcela.
Teraz to máš a nepáči sa ti to.
Nemôžeš však už z toho vykľučkovať.
Bravčové s fazuľou, špinavé plienky.
Priveľmi chudobní na kino,
priveľmi unavení na lásku.
S tým sa nedá nič robiť.
Nadržané stenografky v podzemnej dráhe.
Chalan z nášho obchodu - ten má riadneho.
S tým nič nespravíme.
Človek je mladý iba raz.
Musí ísť, keď príde jeho čas.
Tak to chodí. Na tom nikto nič nezmení.
Frajeri si pískajú v limuzínach.
Nocou stenajú nákladné vlaky.
Pred týmto neujdeme.
Taký je život.
Všetci sme v rovnakej kaši.
Nikdy to nebude iné.
LAWRENCE FERLINGHETTI


She loved to look at flowers
smell fruit
And the leaves had the look of loving

But halfass drunken sailors
staggered thru her sleep
scattering semen
over the virgin landscape


At a certain age
her heart put about
searching the lost shores


And heard the green birds singing
from the other side of silence


Rada sa pozerala na kvety
ovoniavala ovocie
a v listoch nachádzala podobu lásky


ale v jej snoch sa tackali spití námorníci
a trúsili semeno
po panenskej pôde


v istom veku
jej srdce nabralo opačný kurz
a prestalo prehľadávať stratené pobrežia


A začula ako spievajú zelené vtáky
na druhej strane ticha.


CHARLES BUKOWSKI
My friend Williams
my friend William is a fortunate man:
he lacks the imagination to suffer
he kept his first job
his first wife
can drive a car 50,000 miles
without a brake job

he dances like a swan
and has the prettiest blankest eyes
this side of El Paso

his garden is a paradise
the heels of his shoes are always level
and his handshake is firm

people love him

when my friend William dies
it will hardly be from madness or cancer
he'll walk right past the devil
into heaven

you'll see him at the party tonight
grinning
over his martini
blissful and delightful
as some guy
fucks his wife in the
bathroom

Môj priateľ William
môj priateľ William je šťastný človek:
nemá predstavivosť a preto netrpí

má ešte vždy prvé zamestnanie
prvú ženu

dokáže prejsť autom 80 000 km
a nemusí ani raz meniť brzdové obloženie

tancuje ako labuť
a má tie najkrajšie najprázdnejšie oči
na tejto strane El Pasa

jeho záhrada je rajom
podpätky na topánkach nemá nikdy zošúchané
a keď potriasa ruky je to pevný stisk

ľudia ho milujú

a keď môj priateľ William zomrie
určite to nebude na rakovinu alebo v šialenstve

prejde povedľa diabla
a zamieri si to rovno do neba

uvidíš ho na dnešnom večierku
ako sa zubí
nad svojim martini

blažený a oslňujúci
zatiaľ čo
akýsi chlap v kúpeľni preťahuje
jeho ženu.
[1960/1963]

Thursday, March 24, 2011

Hand made mosaics from painted cherry stones / Ručne vyrobené mozaiky z farebných čerešňových kôstok

      Mosaics are hand made from colorfull cherry stones which are painted with acrylic and aniline colors. Mosaics are varnish with mat polish in spray.
Mozaiky sú vytorené z farebných čerešňových kôstok, ktoré sú zafarbené akrylovými a anilínovými farbami. Mozaiky sú nalakované matným lakom v spreji.Autumn / Jeseň
 

Sea / More
 

Friday, March 18, 2011

Beat genaration / Bítnici: Lawrence Ferlinghetti

for all I know maybe she was happier
than anyone
that lone crone in the shawl
on the orangecrate train
with the little tame bird
in her handkerchief
crooning
to it all the time 
mia mascotta
mia mascotta
and none of the sunday excursionists
with their bottles and their baskets
paying any
attention
and the coach
creaking on through cornfields
so slowly that
butterflies
blew in and out

čo ja viem možnože bola šťastnejšia
než ktokoľvek iný
tá osamelá babka s vlniakom
vo vlaku s bedničkami pomarančov
a skroteným vtáčikom vo vreckovke
na ktorého
po celú tu dobu šepkala
mia mascotta, mia mascotta
a nikto z nedeľných výletnikov
s fľaškami a košíkmi
si ju
nevšímal
a vagón
povrzgával stredom kukuričných polí
tak pomaly, že
motýle
lietali dnu a von

kam cestujú motýle, where are butterflies flying

Made in Photoshop.

Graphic: Dream, meditate, take rest / Grafika: Snívajte, meditujte, oddychujte

Dream, dream, dream! Much and daringly!
Snívajte, snívajte, snívajte! Veľa a odvážne!
meditation, dreaming, snívanie, meditáciaAnd if no so, at any rate this way refreshingly. :)
A ak nie tak, tak aspoň takto osviežujúco.

Make-up of the eyes by eyeshadow from Rimmel / Líčenie očí očnými tieňmi od Rimmelueyeshadow by Rimmel

      Jar prichádza a jemné pastelové líčenie dokonale zapadne do tohto pôvabného obdobia plného sviežosti. Ukážem vám líčenie tyrkysovým odtieňom práškovými tieňmi značky Rimmel. Použila som dve sady odtieňov.


Glam'eyes, 023 Beauty Spells
   
Glam'eyes, 601 Soft Glam 
  Pre lepšie znázornenie sú jednotlivé odtiene očíslované.       Začala som tyrkysovým odtieňom č.1, ktorý som použila na stred horého viečka, po oboch stanách som naniesla odtieň č.2.  Z vonkajšieho kútika k vnútornému som začala v úrovni očnicového oblúkananášať hnedý odtieň č. 3, vytieňovala som ho aj smerom pod oblúk a tí, ktorí majú spadnuté horné viečko, by sa nemali báť zájsť výraznejšie aj nad tento oblúk. Vnútorné 2/3 spodného viečka sú pokryté tyrkysovým odtieňom č. 1, vonkajšia tretina č.3.


                                    painted eye


        Na ďalších obrázkoch je použitá aj špirála Max bold od Rimmel. Čiernym odtieňom č. 4 som zvýraznila očnicový oblúk a úplne krajnú časť viečka, horného i dolného.
Na konci som  od vnútorného kútika k vonkajšiemu smerom nahor som zjemnila farebné prechody č. 5


Thursday, March 17, 2011

Beat generation / Bítnici: Charles Bukowski

The flower lover
in the Valkerie Mountains
among the strutting peacocks
I found a flower
as large as my
head
and when I reached in to smell
it
I lost an ear lobe
part of my nose
one eye
and half a pack of
cigarettes.
I came back
the next day
to hack the damned thing
down
but found it so
beautiful I
killed a
peacock
            instead.

Milovník kvetov  
vo Valteire Mountains
som medzi pávmi, čo sa tam promenádovali
objavil kvetinu
veľkú ako moja
hlava
a keď som k nej chcel
privoňať

prišiel som o ušný lalok
kus nosa
jedno oko
a pol balíčka cigariet

na druhý deň
som sa vrátil
aby som rozsekal tú prekliatu
burinu
ale zistil som, že je taká
nádherná, že som
namiesto nej
zabil
páva

Sex
I am driving down Wilton Avenue
when this girl of about 15
dressed in tight blue jeans
that grip her behind like two hands
steps out in front of my car
I stop to let her cross the street
and as I watch her contours waving
she looks directly through my windshield
at me
with purple eyes
and then blows
out of her mouth
the largest pink globe of
bubble gum
I have ever seen
while I am listening to Beethoven
on the car radio
she enters a small grocery store
and is gone
and I am left with
Ludwig.


Sex
idem vozom po Wilton Avenue
keď mi toto dievča asi tak pätnástka
oblečeá do úzkych dzínsov
ktoré jej zvierajú zadok ako dve ruky
vyjde rovno pred auto
zabrzdím aby mohla prejsť na druhú stranu
a ako tak sledujem jej vlniace sa krivky
ona pozrie cez čelné sklo
fialovými očami priamo
na mňa
a pritom
vyfúkne
z úst
najväčšiu ružovkastú bublinu
akú som kedy videl
zatiaľ čo mne znie z autorádia
Beethowen.
vchádza do malého obchodu s potravinami
a mizne dnu
a ja tu zostávam sám iba s
Ludwigom.


Tuesday, March 15, 2011

Beat generation / Bítnici: Charles Bukowski


The mockingbird
the mockingbird had been following the cat
all summer
mocking mocking mocking
teasing and cocksure;
the cat crawled under rockers on porches
tail flashing
and said something angry to the mockingbird
which I didn't understand.

yesterday the cat walked calmly up the driveway
with the mockingbird alive in its mouth,
wings fanned, beautiful wings fanned and flopping,
feathers parted like a woman's legs,
and the bird was no longer mocking,
it was asking, it was praying
but the cat
striding down through centuries
would not listen.

I saw it crawl under a yellow car
with the bird
to bargain it to another place.

summer was over.Drozd
Drozd celé leto prenasledoval
mačku
cek cek cek cek cek cek
otravný a drzý, mačka liezla pod hojdacie kreslá na verandách
šľahala chvostom
a vravela čosi zlostne drozdovi
čo som nerozumel.

včera tá mačka pokojne šla po vozovke
so živým drozdom v zuboch
krídla roztiahnuté, nádherné krídla
roztiahnuté a trepotajúce
pierka od seba ako ženské nohy
a ten vták sa už neposmieval,
prosil, modlikal
ale mačka
prechádala cez stáročia
a nič nepočula
videl som ju zaliezť pod žlté auto
aby si to vybavila
s tým vtákom mimo dohľadu

a bolo po lete.


Monday, March 14, 2011

Maternity fashion: How to sew maternity skirt / Tehotenská móda: Ako si ušiť tehotenskú sukňu

    What to wear when are you pregnant? You need not spend your money for expensive pieces of maternity clothes, it does the trick just a few fashion magazines, skilfulness and your imagination. You must only find patterns of parts of clothes such as skirts and trousers with a seating.
Such as the following:
    Keď ste tehotná a neviete čo na seba, nemusíte utrácať peniaze za drahé kúsky tehotenského oblečenia. Postačia vám časopisy so strihami a vaša šikovnosť. Pohľadajte si strihy jednotlivých odevov (nohavíc alebo sukní) s rozšíreným pásom alebo tzv. sedlom. Túto časť ušite potom z elastickej látky, napríklad z úpletu. Tu je zopár nápadov: 

sukňa so sedlom, skirt with saddle, strih, pattern

                                                   
sukňa so sedlom, skirt with saddle, strih, pattern


sukňa so sedlom, skirt with saddle, strih, pattern

sukňa so sedlom, skirt with saddle, strih, pattern

    These pictures I have chosen from magazine Burda. In the beginning I have tried to sew the simpliest last skirt formed to letter A. 

Here is my outcome:


sukňa so sedlom, skirt with saddle
    This skirt has only two part sewed from suit textile and seating is made from elastic material. So you can wear this skirt almost to the end of pregnancy.Graphic: Food for thought / Grafika: Zamyslenie


Never let anyone discourage you. Do not let believe nobody, that you are not enough good  to move forward, that you rather prefer staing, where you are. You are unique. Listen to your heart and go your own way, you achieve, what you want. Like wayfarer in the book Alchemist from Paulo Coelho. 

Bio-buttons / Bio-gombíky

  •  made from halves of peach pits on the sweater
           a little rubbed down, but without using polish  • made from hazelnuts on the crochet bag

Saturday, March 12, 2011

Lips make-up: lipliner, lipstick and powder / Líčenie perí: ceruzka na pery, rúž a púder

beauty, cosmetics, make-up
                   We need lipliner, lipstick and powder. 


Dermacol, lipliner
I have used lipliner from Dermacol, shade "pink blossom",

lipstick, rúž, s-he stylezone
...aqua shine lipstick from s-he stylezone, shade N 212
 

powder, púder, rimmel
and compact powder from Rimmel.

First step: we make border around the lips by corrector.

Next we use lipliner to edging mouth,

then for better effect, we fill by lipliner whole lips.

...after using lipstick.

...after application powder to the mouth

again layer of lipstick

red lips, červené pery
and ending powdering.


It's all. :)
Good bye.


Friday, March 11, 2011

Hand made bracelets from cherry stones / Ručne vyrobené náramky z čerešňových kôstok

At first I would you show bracelets made from painted cherry stones.

They are painted with aniline or acrylic colors. To color stay i used mat varnish in spray.
Here are depictured in more shades: from warm colors of autumn throught  turquoise to cold blue and violet.

Náramky sú maľované anilínovými alebo akrylovými farbami. Kvôli trvácnosti farieb som použila matný priesvitný lak v spreji.

bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok
bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok
bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok
bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok
bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok