Friday, March 11, 2011

Hand made bracelets from cherry stones / Ručne vyrobené náramky z čerešňových kôstok

At first I would you show bracelets made from painted cherry stones.

They are painted with aniline or acrylic colors. To color stay i used mat varnish in spray.
Here are depictured in more shades: from warm colors of autumn throught  turquoise to cold blue and violet.

Náramky sú maľované anilínovými alebo akrylovými farbami. Kvôli trvácnosti farieb som použila matný priesvitný lak v spreji.

bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok
bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok
bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok
bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok
bracelets from cherry pits, náramky z čerešňových kôstok

No comments:

Post a Comment